چهارشنبه 9 بهمن 1398 03 جمادى الثانية 1441 29 ژانویه 2020

شبستر
شبستر
 
 

فرماندار شبستر

بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج
بازدید عبداللهی از فنی و حرفه ای شهرستان
بازدید عبداللهی از فنی و حرفه ای شهرستان
بازدید عبداللهی از فنی و حرفه ای شهرستان
بازدید عبداللهی از فنی و حرفه ای شهرستان
بازدید عبداللهی از فنی و حرفه ای شهرستان
جشنواره چیله گجسی
جشنواره چیله گجسی
جشنواره چیله گجسی
جشنواره چیله گجسی
جشنواره چیله گجسی
جشنواره چیله گجسی
آخرین اخبار


. 

معرفی شهرستان شبستر

فراخوان و اطلاعیه ها

جلسه هماهنگی برای برگزاری همایش بزرگ استانی با محوریت "رونق تولید "

بازدید فرماندار شهرستان شبستر از واحد های صنفی و تولیدی بخش تسوج