چهارشنبه 30 مرداد 1398 19 ذو الحجة 1440 21 اوت 2019

شبستر
شبستر
 
 

فرماندار شبستر

دیدار با آزادگاه شهرستان
دیدار با آزادگاه شهرستان
دیدار با آزادگاه شهرستان
دیدار با آزاده شهرستان در روستای شانجان
دیدار با آزاده شهرستان در روستای شانجان
بازدید از املاک خانه پدری مقام معظم رهبری در خامنه
روز خبرنگار 17 مرداد 98
روز خبرنگار 17 مرداد 98
روز خبرنگار 17 مرداد 98
روز خبرنگار 17 مرداد 98
تجلیل از خبرنگاران 17 مرداد 98
تجلیل از خبرنگاران 17 مرداد 98
تجلیل از خبرنگاران 17 مرداد 98
تجلیل از خبرنگاران 17 مرداد 98
تجلیل از خبرنگاران 17 مرداد 98
تجلیل از فعالان فضای مجازی 17 مرداد 98
تجلیل از فعالان فضای مجازی 17 مرداد 98
تجلیل از فعالان فضای مجازی 17 مرداد 98
تجلیل از خبرنگاران و فعالان فضای مجازی شهرستان 17 مرداد 98
افتتاح فیدر1 انتقال برق شهرک سرمایه گذاری خارجی
افتتاح فیدر1 انتقال برق شهرک سرمایه گذاری خارجی
افتتاح فیدر1 انتقال برق شهرک سرمایه گذاری خارجی
افتتاح فیدر1 انتقال برق شهرک سرمایه گذاری خارجی
افتتاح آسفالت محوطه مجتمع کارگاه های کوچک شهرک مصالح ساختمانی
افتتاح آسفالت محوطه مجتمع کارگاه های کوچک شهرک مصالح ساختمانی
بازدید از واحد تولیدی ورق و صفحه ABS در شهرک بعثت
بازدید از واحد تولیدی ورق و صفحه ABS در شهرک بعثت
بازدید از واحد تولیدی ورق و صفحه ABS در شهرک بعثت
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
برگزاری مانور زلزله استانی در شهرستان شبستر
کلنگ زنی فاز 2 ایسترم
کلنگ زنی فاز 2 ایسترم
بازدید دکتر امید از سه واحد تولید در شهرستان
بازدید دکتر امید از سه واحد تولید در شهرستان
بازدید دکتر امید از سه واحد تولید در شهرستان
بازدید دکتر امید از سه واحد تولید در شهرستان
بازدید دکتر امید از سه واحد تولید در شهرستان
بازدید دکتر امید از سه واحد تولید در شهرستان
برگزاری جشنواره آلبالوی تسوج
برگزاری جشنواره آلبالوی تسوج

معرفی شهرستان شبستر