چهارشنبه 9 بهمن 1398 03 جمادى الثانية 1441 29 ژانویه 2020
 فرماندار

سمت: فرماندار
نام و نام خانوادگی: حسن مستفید
 
حسن مستفید اهل شهرستان سراب است و متولد ۱۳۴۶ دارای کارشناسی مدیریت دولتی و کارشناس ارشد مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر است و در سوابق کاری خود ۵۷ ماه حضور در جبهه‌‌های حق علیه باطل دارد.
 
مستفید به مدت ۱۲ سال در شهرداری سراب در پست‌های متصدی خدمات مالی، مسوول امور مالی، معاون شهردار و کارشناس مسوول خدمات شهری، ۶ سال به عنوان بخشدار مرکزی مراغه، دو سال در فرمانداری سراب در پست‌های معاون فرماندار و کارشناس امور شوراها خدمت کرده است.
حسن مستفید از بیست و چهارم بهمن سال ۹۲ به عنوان فرماندار هشترود بود و از دهم بهمن 96 به عنوان فرماندار شبستر معرفی شده است.