چهارشنبه 9 بهمن 1398 03 جمادى الثانية 1441 29 ژانویه 2020
 معاون سیاسی اجتماعی
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شبستر
مینا گلی پور