يکشنبه 6 مهر 1399 09 صفر 1442 27 سپتامبر 2020
 معاون سیاسی اجتماعی
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار شبستر
مینا گلی پور