چهارشنبه 9 بهمن 1398 03 جمادى الثانية 1441 29 ژانویه 2020
 معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی

سمت: معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شبسترنام و نام خانوادگی: حسین عبداللهی