پرتال استانداری آذربایجان شرقی
گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  0
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  0
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  دیدار فرماندار شبستر با مسئولان قضایی شهرستان
  0