پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : جمعه 22 اسفند 1399
کد 259

اطلاعیه

بهمراه داشتن اطلاعاتی هویتی منسوبین در هنگام ثبت نام الزامی می باشد

.
اطلاعیه
بهمراه داشتن اطلاعاتی هویتی منسوبین در هنگام ثبت نام الزامی می باشد
داوطلبان باید توجه داشته باشند که هنگام ثبت نام وارد نمودن تارخ تولد و کد ملی منسوبین داوطلب (پدر، مادر، همسر و فرزندان) الزامی می باشد.
  • نوشته شده
  • در جمعه 22 اسفند 1399
  • توسط کاربر روابط عمومی شبستر